Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Du học Pháp: Chương trình thạc sĩ và Cử nhân năm thứ 3

(Du học Pháp) 6 bước hướng dẫn thủ tục và những kinh nghiệm khi bạn có dự định học thạc sĩ và tiếp tục chương trình cử nhân năm thứ 3 trở lên tại Pháp. Thí sinh mong muốn học Cử nhân năm thứ 3 hoặc Thạc sĩ cần thực hiện các bước theo một qui trình được gọi là qui trình HORS DAP.Lịch làm hồ sơ dưới đây chỉ có tính chất tham khảo : mỗi cơ sở đào tạo tự quyết định lịch tuyển sinh riêng : để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của mỗi trường.

Những lý do nên chọn du học Pháp
Du học Pháp: Chương trình thạc sĩ và Cử nhân năm thứ 3

Bước 1 vào tháng 12 và tháng 1 : khai hồ sơ CampusFrance
Thí sinh muốn theo học cử nhân năm thứ 3 phải tạo và khai một hồ sơ điện tử CampusFrance bao gồm các thông tin cá nhân và quá trình học tập, đặc biệt là kết quả phổ thông từ lớp 10 và lý giải sự lựa chọn của mình.

Bước 2 trước ngày 31 tháng 3 : Xác nhận hồ sơ CampusFrance (Formulaire) và lựa chọn chương trình đào tạo (Démarches)
Hồ sơ CampusFrance (bao gồm cả Formulaire và Démarches) phải được hoàn tất và xác nhận trước ngày 31 tháng 3 : vào phần « Mes démarches » để lựa chọn các chương trình đào tạo (tối đa là 15 lựa chọn) và xác nhận.

Để có thêm thông tin chi tiết về cách khai hồ sơ CampusFrance, hãy tham khảo hướng dẫn HORS-DAP.

LƯU Ý : một số cơ sở đào tạo đại học Pháp không kết nối với mạng lưới CampusFrance. Thí sinh cần gửi hồ sơ trực tiếp đến trường bằng đường bưu điện. Các cơ sở đào tạo này sẽ trả lời thí sinh qua đường bưu điện hoặc thư điện tử.

Bước 3 trước tháng 4 : dự thi TCF-TP
Thí sinh có bằng tú tài song ngữ, DELF B2, DALF C1 hoặc C2, được miễn TCF-TP.

Kì thi TCF-TP được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội, nhiều lần trong năm tại TP. Hồ Chí Minh và Huế.

Du học Pháp: Chương trình thạc sĩ và Cử nhân năm thứ 3
Du học Pháp: Chương trình thạc sĩ và Cử nhân năm thứ 3

Bước 4 trước ngày 31 tháng 5 : thực hiện phỏng vấn CampusFrance
Phỏng vấn CampusFrance là bước chính của qui trình làm hồ sơ bởi nó cho phép chuyển hồ sơ của thí sinh đến các trường đại học mà thí sinh đã lựa chọn.

Ngày phỏng vấn phụ thuộc vào lịch tuyển sinh do cho các trường qui định, và thường trong khoảng từ mùng 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 : để biết lịch cụ thể, bạn cần tham khảo trang web của các trường.

Qui trình HORS-DAP loại bỏ việc gửi hồ sơ giấy : Có nghĩa là hồ sơ của thí sinh được chuyển đến các trường qua mạng.

Trong trường hợp đăng ký vào một hoặc nhiều trường không kết nối, thí sinh phải gửi hồ sơ dự tuyển trực tiếp cho trường đó bằng bưu điện đúng theo thời hạn được thông báo trên trang web của trường. Các trường đó trả lời thí sinh bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử.

Bước 5 giữa tháng 5 và tháng 6 : trả lời của các trường
Các trường sẽ trả lời thí sinh vào trước hè : thí sinh phải xác nhận lựa chọn chính thức một trong số các chương trình đào tạo được chấp nhận trên hồ sơ CampusFrance.

Có hai khả năng :
Nếu thí sinh được nhận vào một trường kết nối với CampusFrance, trả lời của trường được khẳng định trong hồ sơ điện tử của thí sinh, thí sinh có thể trực tiếp thực hiện lựa chọn chính thức.
Nếu thí sinh được nhận vào một trường không kết nối với CampusFrance, thí sinh sẽ nhận được thư chấp nhận của trường. Thí sinh cần phải gửi chứng nhận đăng kí tạm thời này đến CampusFrance để xác nhận quyết định của trường trên hồ sơ điện tử, sau đó thí sinh có thể thực hiện lựa chọn chính thức.
Lưu ý : lựa chọn chính thức là không thể quay lại được, khi đã thực hiện lựa chọn chính thức, mọi quy trình đối với các lựa chọn tiếp theo sẽ tự động đóng lại.

Bước 6 vào tháng 7 hoặc tháng 8 : nộp hồ sơ xin thị thực
Sau khi đã xác nhận lựa chọn chính thức trên hồ sơ CampusFrance, thí sinh có thể đặt hẹn với phòng thị thực để nộp hồ sơ xin thị thực.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Footer Widget 1

Texts

Footer Widget 3

Recent Posts

logo

Blogger Tricks

Blogger Themes

ads

tabcontent

Footer Widget 2

Bài đăng phổ biến

Lưu trữ Blog

Người theo dõi

video

leftwidget